TŁUMACZENIA BIZNESOWE

Tłumaczenia z dziedziny firma i biznes

charakteryzują się przede wszystkich szerokim wachlarzem możliwości. Wszystkie dokumenty będące w stałym obiegu w firmie mogą zostać przetłumaczone na języki obce. Szczególnie przydatne okazuje się to przy współpracy z firmami zagranicznymi oraz przy otwieraniu oddziałów zagranicznych.

Tłumaczenia z zakresu finansów, księgowości i kadr

dają możliwość rozliczeń między-narodowych, zatrudniania pracowników z zagranicy czy przygotowania bilansów dla zagranicznych akcjonariuszy spółek.

 

Przekłady z dziedziny finansów, księgowości i kadr charakteryzują się, w dużej mierze, koniecznością odtworzenia dokumentacji w języku obcym z zachowaniem ułożenia tekstu, tłumaczeniem i wypełnianiem formularzy.

Tłumaczenia z dziedziny prawo

to przede wszystkim dokumentacja sądowa i notarialna. W dużej mierze teksty tłumaczone z zakresu prawa tłumaczone są przysięgle ze względu na ich przeznaczenie. Umiejętność tłumaczenia tekstów prawniczych polega na całkowitym oddaniu tekstu, bez dwuznaczności w znaczeniu słów. Gotowy przekład nie może wprowadzać w błąd bądź sugerować czegoś co nie jest zawarte w oryginale

Tłumaczenia z zakresu transportu

to tematyka związana z szeroko pojętą logistyką oraz flotą samochodową. Ze względu na głównie międzynarodowy charakter transportu drogą morską, kolejową i powietrzną dokumentacja z tej dziedziny sporządzana jest często w bardzo egzotycznych językach.

Tłumaczenia z dziedziny medycyny i farmacji

w dużej mierze odnoszą się do tłumaczenia recept oraz składu leków. Nie mniej jednak znajomość słownictwa związanego z medycyną pozwala na tłumaczenie patentów medycznych związanych z innowacyjnością tej tematyki. Tłumacząc teksty związane z medycyną należy się wykazać nie tylko wiedzą stricte medyczną, ale także taką z pogranicza chemii i biologii, a żeby w pełni oddać sens tłumaczonych słów, powinno się nie tylko na tym znać, ale także to rozumieć.

Tłumaczenia z dziedziny reklama

to szerokie określenie wszystkich materiałów związanych z promocją i marketingiem firmy. Wszelkie broszury i materiały informacyjne mają większe grono odbiorów kiedy są w różnych językach. Szczególny nacisk kładziemy na tłumaczenie stron internetowych i aplikacji. Biorąc pod uwagę rozwój i zasięg jest to najlepsza forma przekazania informacji o firmie. Umiejętność tłumaczenia stron internetowych polega głównie na odpowiednim doborze sów by nie tylko uchwycić przekaz , ale także ująć to w odpowiedniej licznie znaków, by graficy nie mieli problemu z umiejscowieniem tego na stronie. 

Tłumaczenia z zakresu techniki

odnoszą się zwykle do wysokospecjalistycznych tekstów. Dotyczą zwykle patentów, opisów czy specyfikacji. Niekiedy odnoszą się do niszowych zagadnień co zdecydowanie utrudnia dobór słownictwa w rodzimym jak i obcym języku. Przez co nie wszyscy chcą zajmować się tłumaczeniami technicznym. Sekret tkwi w umiejętnym doborze tłumacza a czasami podziale pracy między kilka osób.

Tłumaczenia publikacji

to głównie praca na żywym tekście, który ma konkretny przekaz. Jest o tyle trudna, że wymaga od tłumacza samego przekładu jak również ciężkiej pracy nad przekazaniem nastroju tłumaczonego tekstu – jego podniosłości lub poczucia humoru. Odnosi się to zarówno do artykułów jak i książek czy prac dyplomowych. Przekłady, które mają szeroki krąg odbiorów muszą być robione przez ludzi, którzy mają lekkie pióro, umieją czytać między wierszami.