TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE

BIURO TŁUMACZEŃ BELINGUA


Inaczej uwierzytelnione lub poświadczone to tłumaczenia sporządzane przez osoby zaufania publicznego, wpisane do rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami. Każde tłumaczenie przysięgłe musi być opatrzone podpisem, pieczęcią i posiadać numer repertorium.Zwykły

w trakcie, którego tłumaczone jest do 5 stron przeliczeniowych dziennie.

Ekspres

w trakcie którego tłumaczone jest 5-10 stron przeliczeniowych dziennie.

Superekspres

w trakcie którego tłumaczone jest więcej niż 10 stron przeliczeniowych dziennie.