TŁUMACZENIA

BIZNES I PRAWO

Wszystkie dokumenty występujące w relacjach biznesowych z klientami i kontrahentami w firmie oraz kancelarii prawnej mogą zostać przetłumaczone przez nas na ponad 30 języków obcych i w różnych innych kombinacjach językowych. 

Poniżej znajduje się lista najczęściej przez nas tłumaczonych dokumentów:
Biznes:
 • Sprawozdania finansowe i bilanse, rachunek wyników

 • Raporty, analizy

 • Pisma wewnętrzne, informacje, zarządzenia

 • Faktury, oferty i zapytania handlowe

 • Pracownicze: zwolnienia, karty pobytu, pozwolenia na pracę, książeczki pracy

 • Formularze: PIT, NIP

 • Dokumenty rejestrowe: KRS, REGON, NIP, CEIDG

 • Referencje, listy polecające

 • Pisma, maile, zaproszenia

 • I wiele innych…

Prawo:
 • Statuty i uchwały spółek

 • Umowy cywilnoprawne

 • Upoważnienia, pełnomocnictwa

 • Dokumenty tożsamości

 • I wiele innych…

STREFA VIP
dla biznesu
Tłumaczymy dokumenty zgodne
z wytycznymi dyrektywy RODO:
 • Polityki Prywatności i Regulaminy

 • Klauzule zgód oraz obowiązków informacyjnych

 • Opinie i wytyczne organów nadzorczych

 • Umowy powierzenia np. pomiędzy centralą firmy, a polskim oddziałem

 • Porozumienia wewnątrz korporacyjne

 • I wiele innych…

 • Text Hover
Masz dodatkowe pytania?

FORMULARZ DO WYCENY


PrzysięgłeZwykłe
FirmaKlient indywidualny

Przeciągnij i upuść pliki (do 25 MB)
lub
FORMULARZ DO WYCENY