Co musisz wiedzieć o tłumaczeniach medycznych?

Jednym z najczęściej tłumaczonych dokumentów medycznych jest karta pacjenta, czyli dokument wydawany choremu przy wypisie ze szpitala.

Chociaż karta informacyjna leczenia szpitalnego ma stosunkowo stałą strukturę, tłumaczenie jej należy do przekładów specjalistycznych z uwagi na zróżnicowanie nazewnictwa z zależności od różnych czynników np. rodzaju szpitala: szpital powiatowy, wojewódzki, kliniczny itp., jednostek chorobowych, używania skrótów, rodzaju przeprowadzonych badań i zabiegów.

W powszechnie dostępnych słownikach możemy znaleźć bardzo ogólne tłumaczenia terminów medycznych. 

Nawet doskonały tłumacz danego języka może nie poradzić sobie z takim wyzwaniem. 

Począwszy od tłumaczenia nazw placówek, a skończywszy na znacznie istotniejszych informacjach dotyczących jednostek chorobowych, bardzo łatwo o popełnienie błędu.

Przykładowo słowo klinika nie tłumaczymy jako clinic, co oznacza przychodnię, ośrodek zdrowia.

Słowo klinika przetłumaczymy jako department.

Jeżeli w karcie pacjenta rozpoznanie występuje po łacinie, należy przetłumaczyć je na język angielski. 

Tylko w niektórych krajach Europy Wschodniej praktykuje się zapisywanie rozpoznania po łacinie.

Moglibyśmy mnożyć tu przykłady potencjalnych błędów, celem naszym jest jednak uświadomienie każdego, kto potrzebuje przetłumaczyć dokument medyczny, że nie wystarczy przekazać go osobie, która świetnie posługuje się danym językiem.

Dlatego rekomendujemy bardzo ostrożne rozważenie, komu powierzamy przekład takiego dokumentu.

 

Najlepiej, aby takie zlecenia były wykonywane przez tłumaczy specjalizujących się w danej dziedzinie medycyny, bądź też przez lekarzy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości przekład powinien zostać zweryfikowany przez specjalistę w danej dziedzinie medycyny.

Tłumaczenie medyczne powinno spełniać najwyższe standardy, stąd niezwykle ważne jest, aby było wykonywane przez osoby doświadczone w pracy z takim dokumentami.

W związku z powyższym warto pamiętać, że koszt takiego tłumaczenia najprawdopodobniej będzie wyższy niż tłumaczenia niespecjalistycznego, jednak w przypadku tego typu przekładu zaoszczędzenie na tłumaczeniu zdecydowanie nie jest wskazane.

Bardzo istotne jest uzyskanie informacji czy wymagane jest tłumaczenie zwykłe czy uwierzytelnione. Najlepiej w tym celu skontaktować się z jednostką, której przetłumaczony dokument będzie przedłożony.

Tłumaczenie uwierzytelnione wykonywane jest przez tłumacza przysięgłego i jest inaczej rozliczane niż tłumaczenie zwykłe, gdyż ustawowa jedna strona takiego tłumaczenia liczy 1125 znaków ze spacjami.

W przypadku, gdy nie ma konieczności wykonania tłumaczenia przysięgłego, jako biuro możemy przetłumaczony tekst opatrzyć pieczątką biura tłumaczeń dla uwiarygodnienia przekładu.

Do innych tłumaczonych dokumentów należą badania lekarskie i wyniki badań lekarskich, opisy badań np. rentgenowskich lub Dopplera, zaświadczenia lekarskie i inne.

Posty o podobnej tematyce

Silni lokalnie!

Bardzo cieszymy się, że w ostatnich latach naszej działalności staliśmy się największym biurem tłumaczeń po zachodniej stronie Warszawy.

Czytaj dalej

Mistrz języka obcego.

Reklamy szybkiej nauki języka mogą obiecywać gruszki na wierzbie, jednak w procesie nauki okazuje się, że tak zwane „zanurzenie się” w języku obcym jest konieczne do osiągnięcia w nim biegłości.

Czytaj dalej