Dokumenty samochodowe- co i jak tłumaczyć?

Polacy chętnie decydują się na zakup pojazdów pochodzących z innych krajów. Zarówno w przypadku samochodu osobowego, motoru, skutera czy przyczepy wymagana jest rejestracja na terenie Polski. W tym celu należy udać się w kilka miejsc, aby skompletować wymagane dokumenty i ostatecznie złożyć je we właściwym Wydziale Komunikacji.Wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu (na podstawie wytycznych Wydziału Komunikacji m. st. Warszawy):

  1. Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu.
  2. Dowód własności pojazdu (faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia lub prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). 
  3. Dowód rejestracyjny pojazdu.
  4. Dowód uiszczenia opłaty recyklingowej   
  5. Tablice rejestracyjne.
  6. Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej.
  7. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, dokument potwierdzający brak tego obowiązku albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
  8. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeżeli jest wymagane).
  9. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa).
  10. Tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym dokonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula.

Ostatni punkt niezbędny przy rejestracji pojazdu my, biuro tłumaczeń, bierzemy na siebie!
Tłumaczenie dokumentów samochodowych jest dość specyficzną usługą. Większość tłumaczeń odbywa się na standardowych szablonach, unikalnych dla kraju pochodzenia pojazdu, wymaga ono jednak od tłumacza dużego skupienia i skrupulatności przy wprowadzaniu danych.
Tłumaczenia dokumentów samochodowych wykonywane są tylko przez tłumaczy przysięgłych i zawsze z oryginału dokumentu!
Najczęściej tłumaczonymi dokumentami są dowody rejestracyjne oraz dowody zakupu – umowa lub faktura. Z doświadczenia wiemy, że wystarczają one do rejestracji samochodu, jednak zawsze zachęcamy klientów do tłumaczenia wszystkich dokumentów, warto bowiem poznać swoje nowe auto od podszewki.
 
Biuro tłumaczeń udziela informacji na podstawie własnego doświadczenia – nie ma kompetencji Wydziału Komunikacji do tego, by wskazywać konkretne dokumenty, które będą wymagane przy rejestracji – tym celu najlepiej skontaktować się z właściwym wydziałem.
Najczęściej tłumaczy się dokumenty pochodzące z takich krajów jak: Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, USA, Anglia czy Szwecja, rzadziej z Czech, Węgier, Litwy, Gruzji i in.Najczęściej występujące dokumenty – dowody rejestracyjne i faktury lub umowy – pakietowane są w atrakcyjne cenowo komplety, których rozliczanie odbywa się na innych zasadach niż tłumaczenia przysięgłe. W ten sposób, posiadając dokumenty standardowe, można szybko uzyskać wycenę przez telefon lub na naszej stronie poświęconej właśnie tłumaczeniom dokumentów samochodowych. KLIKNIJ 
 
W naszym biurze wszystkie dokumenty samochodowe poddawane są dodatkowej weryfikacji po tłumaczeniu po to, aby uniknąć jakichkolwiek pomyłek.
 
Indywidualnej wycenie podlegają dokumenty tłumaczone z bardziej „egzotycznych” języków oraz te wypisywane ręcznie.
Czas realizacji waha się od 1 do 5 dni roboczych – w zależności od języka i terminarza. Warto zaplanować oddanie dokumentów do tłumaczenia wcześniej, w ten sposób uniknie się dodatkowych kosztów związanych z realizacją zlecenia „na wczoraj”.

Posty o podobnej tematyce

Silni lokalnie!

Bardzo cieszymy się, że w ostatnich latach naszej działalności staliśmy się największym biurem tłumaczeń po zachodniej stronie Warszawy.

Czytaj dalej

Mistrz języka obcego.

Reklamy szybkiej nauki języka mogą obiecywać gruszki na wierzbie, jednak w procesie nauki okazuje się, że tak zwane „zanurzenie się” w języku obcym jest konieczne do osiągnięcia w nim biegłości.

Czytaj dalej