Bez kategorii

Tłumaczenie dosłownie niedosłowne

Tłumaczenie dosłownie niedosłowne

W każdym języku obcym występują słowa, zwroty czy całe zdania, które mają sens tylko w danym języku. Trudność w ich tłumaczeniu polega na konieczności zrozumienia nie tylko sensu słowa, ale jego roli w danym zdaniu, kontekście oraz dziedzinie, z której pochodzi tekst źródłowy. Biorąc pod uwagę takie niuanse językowe, tłumacz musi być osobą niezwykle sumienną i czujną. Jeśli nie jest bardzo dobrze obeznany ze słownictwem funkcjonującym w danej dziedzinie, powinien zgłosić ten fakt i poprosić o glosariusz, zawierający obowiązujące terminy językowe w dziedzinie, z której pochodzi tekst do tłumaczenia.
 
Idiomy, związki frazeologiczne oraz przysłowia stanowią trudną barierę dla niewprawionych tłumaczy. Idiom jest wyrażeniem specyficznym dla danego języka (języka źródłowego) nie dającym się przetłumaczyć na język obcy (język docelowy).  Podobnie jak frazeologizmy i przysłowia stanowią cześć kultury danego narodu i najczęściej są rozumiane tylko przez określony naród.
 
Zdarzają się oczywiście wyjątki, kiedy to dane wyrażenie oznacza to samo w różnych językach i może być tłumaczone dosłownie, np. „śliski jak węgorz” w języku niemieckim jest także związkiem frazeologicznym oznaczającym bardzo śliski przedmiot.
Naturalnie zabawne są tłumaczenia dosłowne, które nie mają większego sensu np. pokój z tobą- room with you (peace be with you). Jednak nikomu nie będzie do śmiechu, kiedy odkryje coś takiego w zleconym tłumaczeniu.
 
Większy problem pojawia się w trakcie tłumaczenia ustnego, podczas którego tłumacz ma dużo mniej czasu na reakcję i zastanowienie się nad słowami- działa bardziej instynktownie. Może w takiej sytuacji przetłumaczyć coś dosłownie, używając idiomu bądź obszernie wytłumaczyć znaczenie zwrotu. Niemniej jednak, dobry tłumacz powinien znać najpopularniejsze zwroty z danego języka a tym bardziej z dziedziny, której tłumaczenie dotyczy.
Podobne problemy z przekładem najczęściej zdarzają się przy tłumaczeniu publikacji, artykułów, czy  książek z dziedzin specjalistycznych. Dlatego tak istotny jest odpowiedni dobór tłumacza, który nie tylko poczuje się dobrze w danej tematyce, ale wykaże się dużą wiedzą spoza językoznawstwa.

  • Text Hover

Author


Avatar